ลืมรหัสผ่าน

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Feb 2024 เมื่อ 12:55 PM

1. ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ให้ท่านกดที่

  • เข้าสู่ระบบสมาชิก” ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน (สำหรับแอปพลิเคชันบิทคับ)
  • "เข้าสู่ระบบ" ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ (สำหรับเว็บไซต์บิทคับ)


2. กดที่ "ลืมรหัสผ่าน3. กรอกอีเมลที่ใช้กับบัญชีของท่าน และระบบจะส่งอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ (โปรดตรวจสอบ Junk/Spam/และจดหมายขยะ ในกรณีที่ไม่พบอีเมลในกล่องขาเข้า)

 

4. ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับข้อมูลของท่านหรือไม่ ก่อนกดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (Reset Password) ในอีเมลที่ได้รับ5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยกรอกรหัสในช่องที่กำหนดให้ทั้ง 2 ช่อง ให้ตรงกัน และกด "ยืนยัน"

ข้อแนะนำ: โปรดสร้างรหัสผ่านตามคำชี้แนะด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของบัญชี

  • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลข (0-9) และตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • รหัสผ่านต้องมีอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) และตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
  • รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษ (!@#$%^*-_+=)


เมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้น ระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมลที่ท่านผูกไว้กับบัญชีบิทคับ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการ


หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีบิทคับและอีเมลของท่านได้ โปรดติดต่อ Bitkub Support เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป
  • หลังการเปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินและถอนเหรียญได้ชั่วคราว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง


สำหรับแอปพลิเคชันบิทคับ

สำหรับเว็บไซต์บิทคับ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว