คุณสมบัติของผู้มีสิทธิใช้บริการของบิทคับ

แก้ไขเมื่อ Tue, 19 Sep 2023 เมื่อ 04:41 PM

ในการสมัครเปิดบัญชีกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) บุคคลที่สามารถผ่านการยืนยันตัวตนได้ (KYC Level 1 เป็นต้นไป) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  • ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง

  • มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุใน ข้อตกลงผู้ใช้บริการ ของบริษัทฯ


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการขอใช้บริการได้ที่ 'บทความที่เกี่ยวข้อง' ด้านท้าย หรือตรวจสอบคู่มือเริ่มต้นการใช้งานบิทคับได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว