บิทคับรองรับเหรียญ BNB Beacon Chain (Binance Chain) หรือไม่ ?

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 10:11 PM

ขณะนี้ บิทคับรองรับเพียงเหรียญ BNB เท่านั้น ยังไม่รองรับเหรียญและโทเคนอื่น ๆ บนระบบ BNB Beacon Chain (ชื่อเดิมคือ Binance Chain) 
ในส่วนนี้ ถ้าทางบิทคับ มีการรองรับ Chain หรือ Network อื่น ๆ เพิ่มเติม ทางเราจะประกาศผ่านสื่อทุกช่องทางของบิทคับอีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว