การขอรับการจัดการสินทรัพย์สำหรับผู้จัดการมรดก

แก้ไขเมื่อ Fri, 24 Mar 2023 เมื่อ 06:39 PM

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้จัดการมรดก ท่านสามารถขอรับการจัดการสินทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้ที่เสียชีวิต


โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณามีดังนี้

1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต

2. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย อายุไม่เกิน 1 ปี

3.เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่ผู้จัดการมรดกเป็นชาวต่างชาติ)

4.หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของผู้จัดการมรดก

5.หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

6.หนังสือแจ้งความประสงค์เพื่อทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้าผู้เสียชีวิต (ติดต่อขอได้จาก Customer Support)


หมายเหตุ: 

  • โปรดลงลายมือชื่อของผู้จัดการมรดกกำกับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
  • ในกรณีที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลผู้จัดการมรดกต้องเปิดบัญชีกับบิทคับเท่านั้นเพื่อรับสินทรัพย์ดิจิทัล


ให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดเข้ามาที่อีเมล [email protected]


โดยทางเราจะดำเนินการและติดต่อท่านกลับผ่านอีเมลภายใน 7-15 วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน


ท่านสามารถศึกษาวิธีสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว