การทำงานของ The Graph

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 07:45 PM

The Graph ใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof-of-Stake และมีการแบ่งหน้าที่ของผู้ใช้หลากหลายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

 

1.Indexers — ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล โดยต้องวางเหรียญเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน (Staking) เพื่อรับสิทธิ์ในการทำหน้าที่นี้ ผู้ใช้ในกลุ่มนี้จะได้รับเหรียญเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการทำงาน

 

2.Curators — มีหน้าที่สร้างกราฟย่อย (Subgraph) โดยต้องวางเหรียญค้ำประกันเช่นกัน มีหน้าที่คอยส่งสัญญานเตือนข้อมูลที่น่าสงสัย หากยิ่งส่งสัญญานเร็ว ก็จะยิ่งได้รับเหรียญตอบแทนมากขึ้น

 

3.Delegators — คือผู้ทำหน้าที่เลือกตัวแทนที่ตนเองอยากสนับสนุนจากกลุ่ม Indexers จากนั้น Delegators จะได้รับรางวัลส่วนหนึ่งจากการทำงานของ Indexers

 

4.Consumers — คือผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมนั้้นก็จะเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ใช้อีกสามตำแหน่งข้างต้น

 

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ในกลุ่ม Indexers และ Delegators ยังสามารถรับผลตอบแทนในรูปแบบของรางวัลจากการจัดเรียงข้อมูล หรือ Indexing Reward โดยระบบจะมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานในบล็อกออกเป็นช่วง ๆ หรือ Epoch เพื่อจัดแจงรางวัลการทำงานให้เหมาะสม

 

The Graph ยังมีระบบป้องกันกรณีมีผู้ประสงค์ร้ายต่อระบบ เช่น Indexers อาจถูกยึดเหรียญ GRT ที่วางค้ำประกันไว้ หากส่งข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเข้ามาในระบบ ส่วน Curators และ Delegators อาจเผชิญกับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นหากมีความประสงค์ร้ายต่อระบบ และ Curators ก็อาจถูกลดรางวัลที่ได้รับหากคุณภาพการทำงานตกต่ำลง เป็นต้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว