บิทคับรองรับการ Airdrop ของเหรียญ Spark Token

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 05:05 PM

จากการประกาศการ Airdrop ของ Flare Network ส่งผลให้เกิดการ Snapshot เหรียญ XRP ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07:00 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งการ Snapshot ดังกล่าวนี้ จะทำให้ผู้ถือเหรียญ XRP ได้รับเหรียญใหม่คือ Spark Token เพิ่ม โดยจำนวน Spark Token ที่ท่านจะได้รับใช้หลักการคำนวณ ดังนี้

จำนวน Spark Token ที่ท่านจะได้รับ = จำนวนเหรียญ Spark Token ที่บิทคับได้รับทั้งหมด x สัดส่วนของลูกค้าที่ถือเหรียญ

สัดส่วนของลูกค้าที่ถือเหรียญ = จำนวนเหรียญ XRP ที่ท่านถือครอง / จำนวนเหรียญ XRP ทั้งหมดที่บิทคับถือครอง

อย่างไรก็ตาม ทางผู้พัฒนา Flare Network ได้จำกัดจำนวนเหรียญ Spark Token ไว้ที่ 45,000 ล้านเหรียญ ซึ่งหากผู้ถือเหรียญ XRP ที่เข้าข่ายการเคลมทั้งหมดรวมแล้วเกินกว่า 45,000 ล้านเหรียญ อัตราส่วนดังกล่าวอาจถูกปรับลดลง

ด้วยเหตุนี้ ทางบิทคับจึงได้มีนโยบายในการรองรับเหรียญ Spark Token โดยจะแจกจ่ายเหรียญให้กับผู้ใช้งานที่ถือเหรียญ XRP โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. การ Snapshot ที่เกิดขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องมีเหรียญ XRP อยู่ในกระเป๋า Bitkub ก่อนเวลา 07:00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2563 (เวลาประเทศไทยโดยประมาณ)

2. การ Airdrop เหรียญ Spark Token จะถูกแจกจ่ายไปที่กระเป๋าของผู้ใช้งานตามการคำนวณดังกล่าวข้างต้น

3. สำหรับการเทรดและการลิสต์เหรียญ Spark Token เข้าสู่ระบบบิทคับนั้น จะมีการใช้กระบวนการในการตรวจสอบเช่นเดียวกับเหรียญอื่น ๆ ที่ถูกลิสต์ไว้ก่อนหน้าแล้วบิทคับมีนโยบายในการรองรับการ Airdrop แต่อาจจะไม่รองรับการลิสต์เหรียญ Spark Token ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ:

ผู้ถือเหรียญ XRP ที่มีสิทธิ์ในการได้รับเหรียญ Spark Token จะยังไม่ได้รับเหรียญทันทีหลังจากการ Snapshot ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 แต่จะได้รับเหรียญเมื่อผู้พัฒนาระบบ Flare Network สร้างระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยทางบิทคับจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว