NEAR Protocol คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 07:17 PM

NEAR Protocol หรืออีกชื่อหนึ่งคือ NEAR Platform เป็นเครือข่ายบล็อกเชนแบบ Proof-of-stake ที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นมิตรกับเหล่าโปรแกรมเมอร์ เพื่อที่โปรแกรมเมอร์จะสามารถใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Application หรือ dApps)

โดย NEAR Platform เปรียบเสมือนกับ cloud ที่โปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นฐานสำหรับการเขียนแอปพลิเคชัน dApps ขึ้นมา เพียงแต่ cloud นี้จะไม่มีตัวกลางเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งเปิดเซิฟเวอร์ขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังเพียงผู้เดียว ในทางกลับกันผู้ที่คอยสนับสนุน NEAR Platform คือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่รับหน้าที่เป็น Validator Node สำหรับเครือข่ายนี้นั่นเอง


Resource: https://www.youtube.com/watch?v=wsKvcpWPV7M 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว