วิธีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลตามกฎหมายในบัญชีบิทคับ

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Mar 2023 เมื่อ 02:14 PM

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลในบัญชีบิทคับ ตามบัตรประชาชน ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบ Persona ตามวิธีการในบทความนี้: การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านระบบ Persona


ทั้งนี้ หากการดำเนินการผ่านระบบ Persona ไม่สำเร็จ ท่านสามารถส่งคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลได้อีกวิธีหนึ่ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ติดต่อทีม Bitkub Support เพื่อส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัญชี

2. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านแล้ว

3. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มผ่านระบบ PandaDoc

4. หลังจากกรอกข้อมูลผ่านระบบ PandaDoc เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


หมายเหตุ: ระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีโดยปกติแล้วใช้เวลาภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว