เงื่อนไขสำหรับการกำหนดรหัสผ่านบัญชีบิทคับ เพื่อความปลอดภัย

แก้ไขเมื่อ Tue, 26 Dec 2023 เมื่อ 03:46 PM

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยของบัญชี ควรปฏิบัติตามเกณฑ์ดังนี้

  • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
  • รหัสผ่านต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
  • รหัสผ่านต้องมีตัวเลข (0-9)
  • รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษ (!@#$%^*-_+=)

ตัวอย่างเช่น Uok3569@3569 เป็นต้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว