โปรแกรมแนะนำเพื่อน

แก้ไขเมื่อ Tue, 26 Dec 2023 เมื่อ 02:10 PM

โปรแกรมแนะนำเพื่อนทำงานอย่างไร?

โปรแกรมแนะนำเพื่อนของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกบิทคับ โดยโปรแกรมจะคืนเงินค่าคอมมิชชันให้กับผู้แนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำทำธุรกรรมการเทรดเหรียญในกลุ่มโทเคนดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์ (ตรวจสอบการแบ่งประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่นี่)

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมได้ตลอดเวลา โดยทำการเข้าสู่ระบบบัญชีบิทคับ และเลือกที่ "แนะนำเพื่อน"

หมายเหตุ:

 • ผู้ถูกแนะนำที่ไม่ได้ทำการสมัครบัญชีผ่านลิงก์โปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Link) สามารถติดต่อเข้ามาที่ Bitkub Support เพื่อขออยู่ภายใต้โปรแกรมแนะนำเพื่อนของท่านได้ โดยจะต้องทำการแจ้งภายใน 21 วันหลังการยืนยันตัวตนระดับที่ 1 สำเร็จ หากเกิน 21 วันแล้ว ท่านจะไม่สามารถสมัครผ่านโปรแกรมนี้ได้ โดยระบุข้อความในอีเมลว่า “ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะให้บัญชี  .... (ระบุอีเมลของท่าน)... ของข้าพเจ้าสมัครภายใต้บัญชี ...(ระบุอีเมลของผู้แนะนำ)...”
 • ผู้แนะนำจะไม่ได้รับเงินค่าคอมมิชชันหากผู้ถูกแนะนำใช้เครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit) แทนเงินบาทในการเทรด
 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Referral ตามที่ได้รับแจ้งเข้ามาภายใน 3-7 วันทำการ
 • ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการเสียภาษีจากรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Program) ได้ ที่นี่


จะดูค่าคอมมิชชันจากเพื่อนได้ที่ไหน?

ระบบเครดิตเงินคืนจากการแนะนำเพื่อนจะเริ่มนับทันทีที่มีการเทรดสำเร็จ โดยเงินจะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ  ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าเพื่อนคนใดแชร์คอมมิชชันให้กับท่านมากที่สุด

ท่านสามารถเข้าสู่บัญชีของท่านและไปที่ "โปรแกรมการแนะนำเพื่อน" และสามารถตรวจสอบยอดเงินในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งจากเพื่อนของท่านได้ ในหัวข้อ "ข้อมูลโปรแกรม"

หากต้องการตรวจสอบยอดคอมมิชชันทั้งหมดที่ได้รับจากเพื่อน ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "เพื่อนของเรา"

การเข้า Referral Link บนแอปพลิเคชันบิทคับ

1. ล็อกอินแอปพลิเคชันบิทคับ

2. ไปที่ Setting จากนั้นเลือก แนะนำเพื่อน

Screenshot_031220_015336_PM.jpg

 

3. เลือก "คัดลอก" หรือ เลือกปุ่ม "เชิญเพื่อน" เพื่อส่งลิงก์

Referral_TH.jpg

 

กฎของ Referral Program

 1. ผู้ชวนทำหน้าที่แนะนำรายชื่อ ติดต่อ ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัท
 2. ผู้ชวนห้ามปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
  • พิจารณาวงเงินการใช้บริการ หรืออนุมัติการเปิดบัญชีเพื่อการใช้บริการกับบริษัท
  • ให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
  • รับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากลูกค้า
  • รับจัดการหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
 3. การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้าที่แนะนำมา ต้องเป็นข้อมูล Official ของทางบริษัทเท่านั้น ห้ามนำแบรนด์ของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การให้ข้อมูลใด ๆ ต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิดต่อการให้บริการของบริษัทหรือกรณีอื่นใด
 4. ผู้ชวนต้องทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 5. ผู้ชวนจะได้รับ Referral link หลังจากสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
 6. ผู้ชวนจะได้รับเงินโบนัสจากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเป็นจำนวน 20% จากค่าธรรมเนียมเมื่อเพื่อนที่คุณเชิญทำการเทรด สำหรับธุรกรรมซื้อ-ขายสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลโทเคนสำเร็จ (ไม่รวมเครดิตค่าธรรมเนียม) เมื่อเพื่อนที่ถูกเชิญทำการซื้อ-ขายสำเร็จ และจะยุติการจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับธุรกรรมซื้อ-ขายสินทรัพย์
 7. ผู้ถูกชวน สามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกเมื่อ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกชวน ให้ผู้ชวนทราบ
 8. กรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ชวนหรือเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะผู้ถูกชวน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการยืนยันตัวตนระดับที่ 1
 9. ระยะเวลา: ยังไม่มีกำหนด
 10. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด เว้นแต่จะตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานและบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตกลงว่าบริษัทจะรับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว