บิทคับรองรับเหรียญอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีในตลาดซื้อขายหรือไม่ ?

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 09:03 PM

ขณะนี้บิทคับ ยังไม่รองรับเหรียญอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีในตลาดซื้อขายของบิทคับ
ในส่วนนี้ถ้าทางบิทคับ มีการรองรับเหรียญอื่น ๆ เพิ่มเติม จะมีการประกาศทางสื่อทุกช่องทางของบิทคับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว