การกระจายโทเคน DYDX

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 05:52 PM

Screen_Shot_2565-01-12_at_11.26.07.png

โทเคน DYDX ถูกสร้างออกมาโดยมีอุปทานสูงสุดที่ 1,000,000,000 เหรียญ สำหรับการกระจายโทเคน DYDX ในช่วง 5 ปีแรก (นับตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2021) อ้างอิงจากบทความบน dYdX Foundation มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

50% (500,000,000) กระจายให้กับชุมชน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น

— 25% (250,000,000) ทยอยแจกให้กับผู้ที่เทรดบน Layer 2 โดยแจกตามค่าธรรมเนียมรวมกับต้นทุนที่ฝากเข้ามา (User Trading Rewards)

— 7.5% (75,000,000) ทยอยแจกให้กับผู้ใช้บน Layer 2 โดยดูว่าผู้ใช้ทำสำเร็จตาม Milestones อะไรบ้าง (Retroactive Rewards)

— 7.5% (75,000,000) ทยอยแจกให้ผู้สนับสนุนสภาพคล่อง โดยดูคำนวณจากระยะเวลาที่อยู่ในระบบ มูลค่าสภาพคล่อง และจำนวนคู่เหรียญที่สนับสนุน (Liquidity Providers Rewards) 

— 5% (50,000,000) เก็บไว้ในคลังของชุมชน (Community Treasury) 

— 2.5% (25,000,000) ทยอยแจกให้ผู้ใช้ที่ล็อก USDC เพื่อเสริมสภาพคล่อง (Liquidity Staking Pool)

— 2.5% (25,000,000) ทยอยแจกให้ผู้ใช้ที่ล็อก DYDX เพื่อเสริมสภาพคล่อง (Safety Staking Pool)

 

27.73% (277,295,070) กระจายให้ผู้ลงทุนใน dYdX กลุ่มแรก 

15.27% (152,704,930) กระจายให้กลุ่มผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา 

7.00% (70,000,000) กระจายให้กับพนักงานและที่ปรึกษาในอนาคต

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว