Stablecoin คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 05:47 PM

Stablecoin คือเงินดิจิทัลที่มูลค่ามีความเสถียรมากกว่าเงินดิจิทัลทั่วไป โดย Stablecoin นี้มักจะได้รับการสนับสนุนโดยสกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น เงิน fiat ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ บนระบบของบิทคับมีเหรียญที่จัดว่าเป็น Stablecoin อยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 สกุล ได้แก่ USDT, USDC, BUSD และ DAI โดยสกุลเงิน USDC ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นมูลค่าของ USDC จึงขึ้นอยู่กับความผันผวนและการกระจายของสกุลเงินดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ อุปสงค์-อุปทาน และอื่น ๆ อีกมากมาย


Resource: https://www.youtube.com/watch?v=UYBE7vA-hc4

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว