ผลิตภัณฑ์ของ ALPHA

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 05:38 PM

ผลิตภัณฑ์แรกสุดของ Alpha Finance Lab คือแพลตฟอร์ม Alpha Lending ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการกู้ยืม โดยผู้ต้องการปล่อยกู้สามารถนำเหรียญดิจิทัลที่แพลตฟอร์มรองรับไปฝากไว้ใน Pool รวมกับเหรียญของผู้ใช้คนอื่นๆ เมื่อฝากเหรียญเข้าไปแล้วจะได้เป็นเหรียญ alTokens เช่น alBNB หรือ alETH ออกมา

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ ก่อนอื่นต้องฝากเหรียญเข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันก่อน โดยแต่ละเหรียญจะมีอัตรา Loan-To-Value (LTV) ที่แตกต่างกัน สมมติว่าแพลตฟอร์มกำหนด LTV ของเหรียญ BNB ไว้ที่ 75% ผู้กู้จะสามารถกู้เหรียญ BNB เพิ่มได้ไม่เกิน 75% ของมูลค่าที่คำ้ประกันไว้ หลังจากที่ผู้กู้ทำการกู้ออกไปและจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยแล้ว ดอกเบี้ยก็จะถูกแบ่งและกระจายให้กับผู้ปล่อยกู้ตามสัดส่วนเหรียญที่ฝากเข้ามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็คือการทำ Yield farming ที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นเอง

นอกจากนี้ Alpha Finance Lab ยังมีแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Alpha Homora ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Yield Farming แบบมี Leverage เจ้าแรกของวงการ นอกจากนี้ ภายในปี 2021 ทาง Alpha Finance Lab จะออก Alpha Homora V2 ที่เป็นแพลตฟอร์มกู้ยืมที่สามารถยืมเหรียญจากอีก Smart contract หนึ่งได้ด้วย


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว