เอกสารที่สามารถใช้เพื่อยืนยันที่อยู่ได้

แก้ไขเมื่อ Mon, 03 Apr 2023 เมื่อ 04:33 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ยอมรับเอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่ :

  • รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก (Statement) ในบัญชีธนาคาร (ออกโดยธนาคารและมีตราประทับธนาคาร) 
  • ใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค (บิลค่าไฟ บิลค่านํ้า บิลค่าบัตรเครดิต บิลค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต)
  • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล (ใบแจ้งภาษี หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า: 

  • ชื่อและนามสกุลของท่านปรากฏอยู่บนเอกสาร
  • ที่อยู่ของท่านปรากฏอยู่บนเอกสาร
  • เอกสารมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ส่งเอกสาร

หลังจากที่ได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทางเราจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว