สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 19:05 น. เรื่องการถอนเหรียญ BTC, BCH, LTC, XRP และ XLM ปิดให้บริการฉุกเฉินชั่วคราวเนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการจากผู้ให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitgo)
ขณะนี้ระบบพร้อมเปิดให้บริการเหรียญ LTC แล้ว

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ LTC เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 5 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 13:15น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ