การขอคืนเงินสำหรับรายการฝากเงินบาทผิดเงื่อนไข

แก้ไขเมื่อ Tue, 14 May 2024 เมื่อ 01:04 PM

ตามนโยบายการให้บริการ การทำธุรกรรมฝากเงินบาทบางรายการนั้น ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมซึ่งผิดเงื่อนไข
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวและคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเข้ามา

รูปแบบของรายการฝากเงินบาทที่ผิดเงื่อนไข

1. รายการฝากเงินถูกโอนมาจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อไม่ตรงกับบัญชีผู้ใช้งานบน Bitkub Exchange
2. รายการฝากเงินโดยใช้ QR Code ซ้ำ หรือ มีการแก้ไขยอดเงินตอนทำรายการ ทำให้ยอดฝากไม่ตรงกับตอนสร้างโค้ด
3. รายการฝากเงินผ่านระบบ E-wallet รูปแบบต่าง ๆ เช่น G-wallet ธนาคารกรุงไทย (ทั้งนี้ ท่านสามารถฝากผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ตามปกติ) เป็นต้น
4. การฝากเงินเข้าบัญชี Bitkub Exchange โดยวิธีโอน (Transfer) โดยยอดเงินที่ทำรายการต่ำกว่า 50,000 บาท
5. รายการฝากเงินที่ทำรายการจากบัญชีกระแสรายวัน


เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงินมีอะไรบ้าง

1. หลักฐานการโอนเงินของรายการที่ผิดเงื่อนไขดังกล่าว เช่น สลิป ฯลฯ
2. รูปบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอน

(หากใช้รูปสำเนา โปรดเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ "ใช้สำหรับขอเงินคืนจาก Bitkub เท่านั้น" พร้อมลงชื่อและวันที่ปัจจุบัน)
3. รูปภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอน โดยภาพสมุดบัญชีธนาคารจำเป็นต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

    - ชื่อบัญชี

    - เลขที่บัญชีธนาคาร

    - สาขาธนาคาร

4. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อจริง และ/หรือ นามสกุล

 
เงินจะคืนไปที่ไหน
เงินจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ยอดเงินถูกโอนออกมาเท่านั้น

ระยะเวลาการคืนเงิน
เราจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับเอกสารขอคืนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน

หมายเหตุ:

- โปรดส่งเอกสารขอคืนเงินมาที่ Bitkub Support และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากรายละเอียดผิดพลาดหรือมีสาเหตุให้ทางเราต้องดำเนินการซ้ำ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นได้สำหรับการดำเนินการ

- การดำเนินการคืนเงินสำหรับรายการฝากเงินบาทผิดเงื่อนไขอาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นซึ่งจะถูกหักจากยอดเงินคืน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว