ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ GLM ชั่วคราวในวันที่ 01/07/2564 ตั้งแต่เวลา 15:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 3:56 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ GLM เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ GLM ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ GLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           1 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  15:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       00:10 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว