บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ POW เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ POW ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ Power Ledger (POW) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่             2 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา    09:00 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา         12:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง