ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ POW, GLM และ SNT ชั่วคราวในวันที่ 20/07/2564 ตั้งแต่เวลา 08:40 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:50 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ POW, GLM และ SNT เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ POW, GLM และ SNT ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ POW, GLM และ SNT ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           20 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  08:40 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง              11:00 น. (เวลาประเทศไทย)


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว