บิทคับปิดระบบฝาก-ถอน-เทรด (ซื้อ-ขาย) เหรียญ IOStoken (IOST) ชั่วคราวเพื่อรองรับ Airdrop Donnie Finance (DON)

แก้ไขเมื่อ Thu, 04 Apr 2024 เมื่อ 02:41 PM

เนื่องจากผู้สร้างเหรียญ IOStoken (IOST foundation) ทำการ Airdrop ปริมาณร้อยละ 5 ของเหรียญ Donnie Finance (DON) ให้แก่ผู้ถือเหรียญ IOST เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเหรียญ DON และทำให้เหรียญดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทาง บิทคับจะเข้าร่วมการ Airdrop นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ถือเหรียญ IOST

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมการ Airdrop
1. ท่านต้องถือเหรียญ IOST บนกระเป๋าบิทคับ ในช่วงเวลาที่บิทคับดำเนินการ Snapshot
2. บิทคับจะดำเนินการ Snapshot จำนวนเหรียญ IOST ที่ท่านถือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ: 
* จำนวนเหรียญ IOST ที่มีสถานะต่อไปนี้ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อรับ Airdrop ได้
1. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถูกหักจากคำสั่งขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลาการ Snapshot
2. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot
3. จำนวนเหรียญ IOST ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot

** มูลค่าที่น้อยกว่าทศนิยม 8 หลักในผลลัพธ์การคำนวณ (ตั้งแต่ทศนิยมลำดับที่ 9 เป็นต้นไป) จะไม่ถูกนับรวมเป็นจำนวนเหรียญ DON ที่ได้รับ

- ตัวอย่างเช่น ผลการคำนวณเหรียญ DON = 7.12345678910 ท่านจะได้รับเหรียญ DON หลังจากการคำนวณข้อมูล = 7.12345678

 

กำหนดการ
บิทคับปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ IOST ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:00 น.
บิทคับปิดระบบซื้อ-ขายเหรียญ IOST ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:00 น. 
บิทคับเปิดระบบซื้อ-ขายเหรียญ IOST ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:00 น. (ยังคงปิดระบบฝาก-ถอนตามเดิม)
การเปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ IOST จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการ Snapshot เสร็จสิ้น 
การเปิดระบบฝาก-ถอนและซื้อ-ขาย เหรียญ DON จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

วิธีการคำนวณสัดส่วนการแจกจ่ายเหรียญ DON
โปรดทราบว่า บิทคับจะแจกจ่ายเหรียญ DON ให้กับผู้ถือเหรียญ IOST ภายหลังจากการเปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ DON แล้ว

หมายเหตุ:
1. สัดส่วนเหรียญ DON ที่ผู้ถือ IOST จะได้รับ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากทางผู้สร้างเหรียญ IOST ได้คำนวณสัดส่วนแล้ว
2. ผู้สร้าง IOST แจกจ่ายให้ทุกศูนย์ซื้อขายที่เข้าร่วมการ Airdrop โดยเทียบอัตราส่วนและคำนวณจาก 2 ตัวแปรด้านล่าง

    a. จำนวน DON ที่จะนำมาแจกจ่าย (5% ของจำนวนเหรียญ DON ทั้งหมด) คิดเป็น 500,000 DON
    b. จำนวนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมรายการ
    c. จำนวน IOST ที่แต่ละศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลถือในวันที่ทาง IOST ดำเนินการ Snapshot
3. ตัวอย่างการคำนวณ

    a. กฎการแจกจ่าย DON ของ IOST foundation:
        - ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมกิจกรรม = 2 ศูนย์ซื้อขาย
        - จำนวนเหรียญ IOST ทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายที่ 1 = 100,000 IOST
        - จำนวนเหรียญ IOST ทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายที่ 2 = 400,000 IOST
        - 5% ของจำนวน DON ทั้งหมด = 500,000 DON
    b. อัตราส่วนที่จะได้แจกจ่าย DON ให้ทั้ง 2 ศูนย์ซื้อขาย = 1: 4
    c. จำนวนเหรียญ DON ที่ศูนย์ซื้อขายที่ 1 ได้รับ = 100,000 DON
    d. จำนวนเหรียญ DON ที่ศูนย์ซื้อขายที่ 2 ได้รับ = 400,000 DON
    e. หากมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าร่วมมากกว่าที่ยกตัวอย่าง อัตราส่วนการแจกจ่ายจะเปลี่ยนไป

4. เมื่อทางบิทคับได้รับเหรียญที่ทาง IOST แจกจ่ายให้แล้วจะทำการแจกจ่ายให้ท่านต่อไปตามกฎเกณฑ์การแจกจ่าย DON ด้านล่าง:
    a. สัดส่วนของ IOST ที่ลูกค้าถือ = จำนวน IOST ของลูกค้า / จำนวน IOST ของผู้ใช้บิทคับทั้งหมด (ณ เวลาที่ Snapshot)
    b. จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ = สัดส่วนของ IOST ที่ลูกค้าถือ x จำนวน DON ที่บิทคับได้รับ
5. ตัวอย่างการคำนวณตามกฎการแจกจ่าย:
    a. จำนวน IOST ของลูกค้า = 100 IOST
    b. จำนวน IOST ของลูกค้าทุกคนในบิทคับทั้งหมด (ณ เวลาที่ Snapshot) = 10,000 IOST 
    c. จำนวน DON ที่บิทคับได้รับ = 50,000 DON (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวน IOST ของทุกศูนย์ซื้อขายที่สนับสนุนรวมกัน)
        - สัดส่วนของ IOST ที่ลูกค้าถือ = จำนวน IOST ของลูกค้า / จำนวน IOST ของผู้ใช้บิทคับทั้งหมด (ณ เวลาที่ Snapshot)
           สัดส่วนของ IOST ที่ลูกค้าถือ = 100 / 10,000 = 0.01
        - จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ = สัดส่วนของ IOST ที่ลูกค้าถือ x จำนวน DON ที่บิทคับได้รับ
           จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ = 0.01 x 50,000 = 500 DON
6. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจึงจะคำนวณสัดส่วนในการแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าผู้ถือ IOST อีกครั้ง เมื่อได้รับเหรียญ DON จากทางทีมงาน IOST แล้ว
7. เมื่อได้ข้อสรุปจากทางทีมงาน IOST แล้ว ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจึงจะคำนวณสัดส่วนในการแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าบิทคับที่ถือเหรียญ IOST ต่อไป
8. ขอให้ทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเหรียญ IOST ในช่วงเวลาดังกล่าว และ พิจารณาปัจจัยด้านราคาขณะที่มีการดำเนินการ

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว