ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ ADA ชั่วคราวในวันที่ 16/06/2564 ตั้งแต่เวลา 17:45 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:36 PM

Bitkub ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ ADA เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ ADA ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ  ADA ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           16 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา  17:45 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา      00:30 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว