วิธีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีบิทคับ

แก้ไขเมื่อ Mon, 13 May 2024 เมื่อ 03:21 PM

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบ Persona ตามวิธีการในบทความนี้: การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านระบบ Persona เพื่อเปลี่ยนอีเมล/ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร


ทั้งนี้ หากการดำเนินการผ่านระบบ Persona ไม่สำเร็จ ท่านสามารถส่งคำขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้อีกวิธีหนึ่ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ติดต่อทีม Bitkub Support เพื่อส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัญชี

2. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านแล้ว

3. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มผ่านระบบ PandaDoc

4. หลังจากกรอกข้อมูลผ่านระบบ PandaDoc เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


หมายเหตุ: ระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีโดยปกติแล้วใช้เวลาภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว