บิทคับขอมอบ Airdrop เหรียญ Bitkub Coin (KUB) ให้แก่ลูกค้า

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 04:32 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะดำเนินการแจกจ่ายเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ซึ่งเป็น Native Coin บน Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ที่จะถูกแจกจ่ายในกิจกรรม Airdrop นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 KUB ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการซื้อ-ขายสะสมบนบิทคับ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการ Snapshot ไปในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:49:40 น. ของประเทศไทยเรียบร้อย โดยลูกค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการ Airdrop จะได้รับเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ในปริมาณและสัดส่วนที่ทางบริษัทฯกำหนด

 

กำหนดการ

 • บิทคับแจกจ่ายเหรียญ Bitkub Coin (KUB) วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:30 น. และท่านจะได้รับเหรียญภายในเวลา 23.59.59 น.
 • สำหรับวันที่และเวลาในการเปิดระบบฝาก-ถอนและซื้อ-ขายเหรียญ Bitkub Coin (KUB) นั้น ทางบริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ในกระเป๋าบิทคับของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขในการ Airdrop เหรียญ Bitkub Coin (KUB)

ลูกค้าที่จะได้รับการ Airdrop เพื่อรับเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เปิดบัญชีกับบิทคับ และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 โดยมีปริมาณการซื้อ-ขายสะสมตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:49:40 น. (เวลาประเทศไทย) 
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้น Airdrop เหรียญ Bitkub Coin (KUB) ให้แก่ลูกค้าที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติจีน รวมไปถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคล (KYB) และกลุ่มผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด (Market Maker)

 

เกณฑ์ในการแจกจ่ายเหรียญ Bitkub Coin (KUB)

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับการ Airdrop เหรียญ Bitkub Coin (KUB) ตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับเหรียญจำนวน 13.16725041 KUB โดยประมาณ
 2. ลูกค้าที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสะสมบนกระดานบิทคับ ตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญ KUB สมทบเพิ่มจากจำนวนดังกล่าว โดยคำนวณจากปริมาณการซื้อขายและค่าธรรมเนียมการซื้อขายสุทธิของท่าน 

  • ลูกค้าที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสะสมบนกระดานบิทคับ ตั้งแต่ 1,000,001 บาท - 5,000,000.99 บาท จะได้รับเหรียญ Bitkub Coin (KUB) สมทบเพิ่มรวมเป็นจำนวน 70.66725066 KUB โดยประมาณ
  • ลูกค้าที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสะสมบนกระดานบิทคับ ตั้งแต่ 5,000,001 บาท ขึ้นไป จะได้รับเหรียญ Bitkub Coin (KUB) สมทบเพิ่มรวมเป็นจำนวน 130.0473487 KUB โดยประมาณ 

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีปริมาณการซื้อ-ขายสะสมบนกระดานบิทคับ* อยู่ที่ 2,000,000 บาท ดังนั้นนาย ก. จะได้รับเหรียญทั้งหมด 70.66725066 KUB

 ปริมาณการซื้อ-ขาย สะสมบนกระดานบิทคับ*KUB ที่ได้รับโดยประมาณ / 1 ท่าน
กลุ่มที่ 11 บาท - 1,000,000.99 บาท13.16725041
กลุ่มที่ 21,000,001 บาท - 5,000,000.99 บาท70.66725066
กลุ่มที่ 3ตั้งแต่ 5,000,001 ขึ้นไป130.04734875

* ปริมาณการซื้อขายนับตั้งแต่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:49:40 น.

 

หมายเหตุ

 1. ท่านสามารถตรวจสอบราคาของเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ได้เมื่อทางบิทคับ เปิดการซื้อ-ขายเหรียญดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
 2. Bitkub NEXT Wallet รองรับการฝาก-ถอนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ไปยังกระเป๋าอื่น ๆ ที่รองรับ โดยทางบริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 3. ท่านสามารถโอนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ไปยัง Personal Wallet อื่นๆ ได้ แต่ Wallet ของท่านต้องสามารถตั้งค่าให้รองรับกับเครือข่าย Bitkub Chain ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่า Personal Wallet (Metamask) ได้ที่นี่ 
 4. หากท่านทำการโอนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ไปยัง Wallet อื่นๆ ที่ไม่รองรับเครือข่าย Bitkub Chain จะส่งผลให้เกิดการสูญหาย และทางบิทคับ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายดังกล่าว รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากการโอนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ไปยังกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระเป๋า Bitkub หรือ Bitkub NEXT Wallet
 5. หากมีการโอนสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bitkub Coin (KUB) เข้ามาบน Bitkub Chain ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบกรณีสินทรัพย์ของท่านเกิดความผิดพลาดหรือสูญหาย

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมบน Bitkub Chain ได้ที่ https://bkcscan.com/

 

**การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุน ทั้งนี้ แผนดำเนินการหรือการคาดการณ์ที่ระบุไว้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นจริง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ข้อจำกัดหรือข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยี ข้อจำกัดทางกฎหมาย ความผันผวนของตลาด ดุลยพินิจของบริษัท หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน สภาวะทางการเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และประสบการณ์ในการลงทุน

 

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว