สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:20 น. เรื่องการถอนเหรียญดิจิทัล BTC, BCH, XRP, LTC และ XLM ปิดให้บริการฉุกเฉินชั่วคราวเนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการจากผู้ให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitgo) ขณะนี้ระบบพร้อมเปิดให้บริการเหรียญ BTC, BCH, XRP, LTC และ XLM แล้ว

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ BTC, BCH, XRP, LTC และ XLM เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 16:20 น. (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ