สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล MANA ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ MANA เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 03:00 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ