วิธีแก้ปัญหาหากท่านไม่ได้รับอีเมลจากบิทคับ

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 10:08 PM

หากท่านไม่รับอีเมลจากบิทคับ ปัญหาทั่วไปอาจเกิดได้จาก
  • อีเมลที่ท่านลงทะเบียนกับบิทคับไม่ถูกต้อง
  • กล่องอีเมลของท่านเต็ม
  • อีเมลที่ได้รับของท่านอาจตกหล่นอยู่ที่ กล่องอีเมลขยะ/สแปม
  • ผู้ให้บริการอีเมลของท่านอาจจัดเรียงความสำคัญของอีเมลบิทคับ ในระดับคิวที่ตํ่ากว่า ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ในการแสดงผลอีเมลในกล่องจดหมายที่ได้รับของท่าน
  • อาจมีการตั้งค่าในการเคลื่อนย้ายอีเมลอัตโนมัติ เช่น ย้ายไปโฟลเดอร์ที่กำหนด เป็นต้น

ทางเราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลที่สมัครใช้งานกับบิทคับ
  2. ลบอีเมลที่ท่านไม่ต้องการ เพื่อรอรับอีเมลจากบิทคับ
  3. ตรวจสอบที่กล่องอีเมลขยะ/สแปม
  4. ตั้งค่า [email protected] ให้เป็นไวท์ลิสต์ (ตรงข้ามกับแบล็คลิสต์) เพื่อรับอีเมลของเรา (โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้)
  5. ตรวจสอบว่าอีเมลจากเราถูกเคลื่อนย้ายไปที่โฟลเดอร์ย่อยหรือไม่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว