การถอนเหรียญ OMG ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 24/11/2563 ตั้งแต่เวลา 02:35 น.

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:23 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ OMG เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ
ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น
โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถซื้อขายเหรียญ OMG ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง การถอนเหรียญ OMG ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 02:35 น.
ถึงเวลา ไม่มีกำหนด

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว