การนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกรับเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit)

แก้ไขเมื่อ Fri, 10 May 2024 เมื่อ 11:42 AM

การนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกเป็น Fee credit คืออะไร

การแลกรับเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit Redemption) เป็นฟีเจอร์หนึ่งของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม หรือ Fee Credit เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายเหรียญบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์


ข้อดีของการนำ Bitkub Coin มาแลกเป็น Fee Credit

ผู้ใช้งานจะได้รับโบนัสเพิ่มจากการแลก Fee Credit ตามสัดส่วนที่กำหนดดังนี้


1. อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญ KUB ที่ใช้แลกเป็น Fee Credit มีขั้นต่ำอยู่ที่ 30 บาท/KUB (หรืออิงตามราคาล่าสุดที่สูงกว่า)

 • กรณีที่ราคาตลาดล่าสุดของเหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะปรับให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่ 30 บาท/KUB

  ตัวอย่าง: นาย ก. ต้องการแลกเหรียญ KUB จำนวน 2 เหรียญเป็น Fee Credit โดยราคาตลาดล่าสุดของ เหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน อยู่ที่ 25 บาท/KUB ตามปกตินาย ก. จะได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 50 บาท
  แต่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท/KUB แลกเป็น Fee Credit นาย ก. จึงได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 60 บาท
 • กรณีที่ ราคาตลาดล่าสุดของเหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน มากกว่า ขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในราคาตลาด

  ตัวอย่าง: นาย ข. ต้องการแลกเหรียญ KUB เป็น Fee Credit โดยราคาตลาดล่าสุดของ เหรียญ KUB ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน อยู่ที่ 35 บาท/KUB ซึ่งมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่ 30 บาท
  ฉะนั้น ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35 บาท/KUB แลกเป็น Fee Credit ให้กับนาย ข.

2. เกณฑ์โบนัสในการใช้เหรียญ KUB แลกเป็น Fee Credit จะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้


มูลค่าของเหรียญ KUB ที่แลกเป็น Fee credit (บาท)
โบนัส (%)
1 - 100,00010%
100,000.01 ขึ้นไป20%

 

        ตัวอย่าง:

 • นาย บ. มีเหรียญ KUB อยู่จำนวน 1,000 เหรียญ ซึ่งราคาของ KUB ณ ขณะนั้นอยู่ที่ราคา 28 บาท หากนาย บ. ต้องการนำเหรียญจำนวนดังกล่าวมาแลกเป็น Fee Credit สามารถใช้สูตรคำนวณได้ดังนี้
  • (จำนวนเหรียญ KUB ที่ใช้แลก x เรตราคาของ KUB ขั้นต่ำที่ 30 บาท/KUB) + เปอร์เซ็นต์โบนัสตามเกณฑ์ = Fee Credit ที่ได้รับ
 • โดยสามารถแทนตัวเลขได้ คือ (1,000 x 30) + 10% = 33,000 บาท
 • ดังนั้น นาย บ. จะได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 33,000 บาท


หมายเหตุ: เงื่อนไขการใช้เหรียญ KUB แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. Fee Credit มีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
2. หากท่านทำการยืนยันรายการสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการ หรือ แลก Fee Credit กลับคืนมาเป็นเงินบาท หรือ เหรียญ KUB
3. มูลค่าขั้นต่ำของเหรียญ KUB ที่สามารถใช้แลก Fee Credit จะต้องไม่น้อยกว่า 1 บาท
4. Fee Credit ที่ท่านแลกสามารถนำไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายเหรียญบนบิทคับ ได้เท่านั้น ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fee Credit ได้
ที่นี่
5. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. หากท่านยังไม่มีที่อยู่กระเป๋า (wallet address) ของเหรียญ KUB ที่รองรับ BKC Network ท่านจะไม่สามารถกดแลกเหรียญ KUB เป็น Fee Credit ได้ โดยจะพบข้อความแจ้งว่า "ไม่สามารถแลกเหรียญได้ Address ไม่ตรงตามเงื่อนไข โปรดเลือกเมนู Deposit เพื่อสร้าง KUB Address ที่รองรับ BKC Network" ในกรณีนี้ ท่านสามารถกดสร้างที่อยู่กระเป๋าเหรียญ KUB ใหม่ได้ ที่หน้า Deposit ของเหรียญ KUB แล้วจึงกลับมาทำการกดแลกเหรียญ KUB เป็น Fee Credit อีกครั้ง

 


วิธีการใช้งาน


ช่องทางที่ 1: การใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์


1. ลงชื่อเข้าใช้บน Bitkub.com และคลิกที่เมนู “ใช้ Bitkub Coin” 


 • รายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน (ด้านซ้ายมือ)
  A: ราคาตลาดของเหรียญ KUB ณ เวลานั้น ๆ
  B: ตารางแสดงสัดส่วนของโบนัส Fee Credit ที่ท่านจะได้รับ

1_TH.png


 • รายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน (ด้านขวามือ)
  A: จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการแลกเป็น Fee Credit
  B: จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านมี
  C: จำนวน Fee Credit ที่จะได้รับก่อนรวมโบนัส
  D: โบนัสที่จะได้รับ (คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะได้รับ)
  E: Fee Credit ที่จะได้รับทั้งหมด
  F: Fee Credit ที่มีในปัจจุบัน

2_TH.png

 

2. ใส่จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการใช้แลก Fee Credit ระบบจะคำนวณโบนัส Fee Credit ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงมูลค่ารวมที่ได้รับในแถบ “Fee Credit ที่ได้รับโดยประมาณ” จากนั้นกด "ยืนยัน"

3_TH.png

3. ใส่เครื่องหมายถูกหน้ากล่องสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกด “ยืนยัน”

*หากไม่กดยืนยันภายใน 15 วินาที ท่านจะต้องทำรายการใหม่ (มูลค่า Fee Credit ที่ท่านจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


Screen_Shot_2564-05-19_at_20.40.15.png


4. 
ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการแลกรับ Fee Credit ได้จากตารางรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ ตามตัวอย่างด้านล่าง

4_TH.png

 


ช่องทางที่ 2: การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Bitkub Exchange

1. เข้าสู่ระบบและเลือก “ใช้ KUB” บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน

Screen_Shot_2564-05-20_at_11.02.44.png


2. 
ใส่จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการใช้แลก Fee Credit ระบบจะคำนวณโบนัส Fee Credit ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงมูลค่ารวมที่ได้รับในแถบ “Fee Credit ที่ได้รับโดยประมาณ” จากนั้นกด “ยืนยัน”


3. ใส่เครื่องหมายถูกหน้ากล่องสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และกด “ยืนยัน”

*หากไม่กดยืนยันภายใน 15 วินาที ท่านจะต้องทำรายการใหม่ (มูลค่า Fee Credit ที่ท่านจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Image_from_iOS__7__copy.png


4. ตรวจสอบประวัติการแลกรับ Fee Credit ได้จาก “รูปนาฬิกา” มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ หลังจากนั้นระบบจะแสดงประวัติการทำรายการของท่าน

 

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ข้อบกพร่องของอุปกรณ์เทคโนโลยี เงื่อนไขทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ความผันผวนของตลาด หรือข้อจำกัดของข้อมูล ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว