การนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกรับเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit)

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 12:15 PM

การนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกเป็น Fee credit คืออะไร

การแลกรับเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit Redemption) เป็นฟีเชอร์ใหม่ของบิทคับ ที่เบื้องต้นเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกเป็น Fee Credit เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายเหรียญบนบิทคับได้


ข้อดีของการนำ Bitkub Coin (KUB) มาแลกเป็น Fee Credit

ผู้ใช้งานจะได้รับโบนัสเพิ่มจากการแลก Fee Credit ตามสัดส่วนที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญ KUB ที่ใช้แลกเป็น Fee Credit มีขั้นต่ำอยู่ที่ 30 บาท/KUB (หรืออิงตามราคาล่าสุดที่สูงกว่า)

    - กรณีที่ ราคาตลาดล่าสุดของเหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะปรับให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่ 30 บาท/KUB

ตัวอย่าง: นาย ก. ต้องการแลกเหรียญ KUB จำนวน 2 เหรียญเป็น Fee Credit โดยราคาตลาดล่าสุดของ เหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน อยู่ที่ 25 บาท/KUB ตามปกตินาย ก. จะได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 50 บาท

แต่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท/KUB แลกเป็น Fee Credit นาย ก. จึงได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 60 บาท     

    - กรณีที่ ราคาตลาดล่าสุดของเหรียญ KUB  ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน มากกว่า ขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในราคาตลาด

ตัวอย่าง: นาย ข. ต้องการแลกเหรียญ KUB เป็น Fee Credit โดยราคาตลาดล่าสุดของ เหรียญ KUB ณ เวลาที่แลกเปลี่ยน อยู่ที่ 35 บาท/KUB ซึ่งมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่ 30 บาท

ฉะนั้นระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35 บาท/KUB แลกเป็น Fee Credit ให้กับนาย ข.

2. เกณฑ์โบนัสในการใช้เหรียญ KUB แลกเป็น Fee Credit จะเป็นไปตามตารางด้านล่าง

มูลค่าของเหรียญ KUB ที่แลกเป็น Fee credit (บาท)โบนัส (%)
1 - 100,00010%
100,000.01 ขึ้นไป20%

 

ตัวอย่างของการใช้ KUB มาแลกเป็น Fee Credit:

นาย บ. มีเหรียญ KUB อยู่จำนวน 1,000 เหรียญ ซึ่งเรทราคาของ KUB ณ ขณะนั้นอยู่ที่ราคา 28 บาท หากนาย บ. ต้องการนำเหรียญจำนวนดังกล่าวมาแลกเป็น Fee Credit สามารถใช้สูตรคำนวณได้ดังนี้

(จำนวนเหรียญ KUB ที่ใช้แลก x เรทราคาของ KUB ขั้นต่ำที่ 30 บาท/KUB) + เปอร์เซ็นต์โบนัสตามเกณฑ์ = Fee Credit ที่ได้รับ

โดยสามารถแทนตัวเลขได้ดังนี้

(1,000 x 30) + 10% = 33,000 บาท

เพราะฉะนั้น นาย บ. จะได้รับ Fee Credit เป็นจำนวน 33,000 บาท

หมายเหตุ: เงื่อนไขการใช้เหรียญ KUB แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. Fee Credit มีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
2. หากท่านทำการยืนยันรายการสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการ หรือ แลก Fee Credit กลับคืนมาเป็นเงินบาท หรือ เหรียญ KUB
3. มูลค่าขั้นต่ำของเหรียญ KUB ที่สามารถใช้แลก Fee Credit จะต้องไม่น้อยกว่า 1 บาท
4. Fee Credit ที่ท่านแลกสามารถนำไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายเหรียญบนบิทคับ ได้เท่านั้น ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fee Credit ได้ที่นี่
5. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการใช้งาน

ช่องทางที่ 1: การใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. เข้าสู่ระบบบัญชีบิทคับ และคลิกที่เมนู “ใช้ Bitkub Coin” 

Screen_Shot_2564-05-20_at_16.24.40.png


รายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน (ด้านซ้ายมือ)

A: ราคาตลาดของเหรียญ KUB ณ ช่วงเวลานั้น  
B: ตารางแสดงสัดส่วนของโบนัส Fee Credit ที่ท่านจะได้รับ

1_TH.png

รายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน (ด้านขวามือ)

A: จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการแลกเป็น Fee Credit
B: จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านมี
C: จำนวน Fee Credit ที่จะได้รับก่อนรวมโบนัส
D: โบนัสที่จะได้รับ (คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะได้รับ)
E: Fee Credit ที่จะได้รับทั้งหมด
F: Fee Credit ที่มีในปัจจุบัน

2_TH.png

 

2. ใส่จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการใช้แลก Fee Credit ระบบจะคำนวณโบนัส Fee Credit ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงมูลค่ารวมที่ได้รับในแถบ “Fee Credit ที่ได้รับโดยประมาณ” จากนั้นกด "ยืนยัน"

3_TH.png

3. ใส่เครื่องหมายถูกหน้ากล่องสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกด “ยืนยัน”

*หากท่านไม่กดยืนยันภายใน 15 วินาที ท่านจะต้องทำรายการใหม่และมูลค่า Fee Credit ที่ท่านจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Screen_Shot_2564-05-19_at_20.40.15.png


4. 
ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการแลกรับ Fee Credit ได้จากตารางรายละเอียดด้านล่างของหน้าจอ

4_TH.png

 

ช่องทางที่ 2: การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Bitkub

1. เข้าสู่ระบบและเลือก “ใช้ KUB” บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน

Screen_Shot_2564-05-20_at_11.02.44.png


2. 
ใส่จำนวนเหรียญ KUB ที่ท่านต้องการใช้แลก Fee Credit ระบบจะคำนวณโบนัส Fee Credit ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงมูลค่ารวมที่ได้รับในแถบ “Fee Credit ที่ได้รับโดยประมาณ” จากนั้นกด “ยืนยัน”

Image_from_iOS__7_.png

3. ใส่เครื่องหมายถูกหน้ากล่องสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และกด “ยืนยัน”

*หากท่านไม่กดยืนยันภายใน 15 วินาที ท่านจะต้องทำรายการใหม่และมูลค่า Fee Credit ที่ท่านจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Image_from_iOS__7__copy.png


4. ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการแลกรับ Fee Credit ได้จาก “รูปนาฬิกา” มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ หลังจากนั้นระบบจะแสดงประวัติการทำรายการของท่าน

Image_from_iOS__H_.pngบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว