บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ USDT (ERC20) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ USDT ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ USDT ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           13 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  08:45 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       ไม่มีกำหนด

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง