ประกาศ: แจ้งระงับการถอนเหรียญ Infinitus Token (INF) เพื่อทำการเพิกถอนเหรียญ

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 02:57 PM

เนื่องจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิกถอน (Delist) เหรียญ Infinitus Token (INF) ออกจากกระดานซื้อขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทพบว่า INF และบริษัทผู้ออกเหรียญ ไม่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียนบน Bitkub.com ต่อไป ดังนั้น ทางบริษัทมีนโยบายในการนำสัญลักษณ์เหรียญ INF และกระเป๋าของเหรียญดังกล่าว (ซึ่งรวมไปถึงกระเป๋าของผู้ที่ไม่ได้ถือเหรียญ INF ในขณะนั้น) ออกจากกระดานซื้อขายของทางบริษัท พร้อมทั้งทำการปิดถอนเหรียญ INF ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป 

 

หากท่านถือเหรียญ INF อยู่ในกระเป๋าบิทคับ ท่านสามารถทำการถอนออกไปยังกระดานซื้อขาย (Exchange) อื่นๆ ได้ด้วยตนเองก่อนวันและเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการถอนเหรียญ INF หลังจากที่บริษัททำการปิดการถอนแล้ว ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการถอนเหรียญ INF ที่ท่านถืออยู่ไปยังกระเป๋าปลายทางที่ต้องการได้

 

หมายเหตุ

  1. ในกรณีที่ท่านส่งคำขอถอนเหรียญ INF หลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 อาจมีค่าธรรมเนียมการถอนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 0.01 Ethereum (ETH) โดยจะทำการหักค่าบริการจากกระเป๋าบิทคับของท่านหลังจากท่านยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง ทั้งนี้ ท่านจะต้องถือยอดค่าธรรมเนียม 0.01 ETH ดังกล่าวไว้ในกระเป๋าบิทคับเป็นเวลา 30 วันหลังจากแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่าย Customer Support เพื่อให้ทางบริษัททำการเรียกเก็บ
  2. ทางบริษัทไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการถอนเหรียญ INF หลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 แต่ท่านจะไม่สามารถแบ่งยอดในการถอนได้ (ต้องทำการถอนปริมาณเหรียญที่ถืออยู่ทั้งหมดในครั้งเดียว)
  3. หากท่านส่งคำขอถอนเหรียญ INF หลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัทจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15-60 วัน 
  4. เนื่องจากเหรียญ INF เป็นเหรียญที่อยู่บนกระดานซื้อขายของบิทคับเพียงแห่งเดียว ดังนั้น หากท่านต้องการถอนเหรียญ INF ท่านจะต้องมีกระเป๋าเหรียญ INF ปลายทางที่รองรับจึงจะสามารถทำการถอนได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเหรียญไปยังกระเป๋า ERC-20 บนกระดานของบิทคับ

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว