ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ XLM ชั่วคราวในวันที่ 11/06/2564 ตั้งแต่เวลา 09:15 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 2:57 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ XLM เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ XLM ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ XLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           11 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา  09:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        15:15 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว