สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11:40 น. เรื่องการถอนเหรียญ BTC, BCH, LTC, XRP และ XLM ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการจากผู้ให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitgo)
ขณะนี้ระบบพร้อมเปิดให้บริการเหรียญ BTC, BCH, LTC, XRP และ XLM แล้ว

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ BTC, BCH, LTC, XRP และ XLM เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 19 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13:30น.เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ