ประกาศ: การแจ้งระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ Infinitus Token (INF)

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 12:19 PM


 ด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ตรวจสอบพบว่า เหรียญ INF มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของนักลงทุนได้ เนื่องจากพบปัจจัยความเสี่ยงของเหรียญที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและทำให้นักลงทุนเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า เหรียญดังกล่าวมีความผันผวนทางด้านราคาอย่างมาก
          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน บริษัทจึงพิจารณาระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว (โดยขึ้นเครื่องหมาย SP - Suspended)

 

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมายบนแพลตฟอร์มได้ที่นี่ : https://support.bitkub.com/th/support/solutions/articles/151000034028 

 

กำหนดการ

เรื่อง             ระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว

วันที่              23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เวลา     00:16 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ถึงเวลา         ไม่มีกำหนด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว