วิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

แก้ไขเมื่อ Thu, 04 Jan 2024 เมื่อ 03:18 PM

Tax Invoice คืออะไร?

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง โดยในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อ ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ถอนเหรียญ ถอนเงินบาท รวมไปถึงการแลกเหรียญ KUB เป็น fee credit ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีเพื่อตรวจสอบมูลค่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้

 

วิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษี

1. เข้าสู่ระบบ Bitkub.com

2. ไปที่หน้า "ประวัติ"


Screen_Shot_2564-04-05_at_11.28.11.png

3. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”4. เลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น “ใบกำกับภาษี” และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดาวน์โหลดไปกำกับภาษี


Screen_Shot_2564-04-05_at_11.31.46.png

5. กดปุ่ม "ตกลง" และ “ดาวน์โหลด”


Screen_Shot_2564-04-05_at_11.32.42.png


6. ตรวจสอบอีเมล โดยท่านจะได้รับอีเมลพร้อมไฟล์ใบกำกับภาษีในรูปแบบ .pdf ที่ถูกเข้ารหัส รวบรวมไว้ในไฟล์ .zip


7. ดาวน์โหลดไฟล์และเปิดไฟล์โดยใส่รหัสวิธีการเปิดไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส


1. เปิดไฟล์ Zip ผ่านโปรแกรมที่รองรับ

2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้โดยการเข้ารหัส โดยใช้รหัสเป็น วัน/เดือน/ปีเกิด ในรูปแบบ ค.ศ. เช่น นาย A เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 รหัสที่ใช้ในการเปิดไฟล์คือ 03081995

3. สำหรับลูกค้านิติบุคคล สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้โดยการเข้ารหัส โดยใช้รหัสเป็น เลขจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขจดทะเบียนคือ 0105559117128 รหัสที่ใช้ในการเปิดไฟล์คือ 0105559117128


เงื่อนไขการดาวน์โหลด

1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ โดยเลือกช่วงระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วันต่อการดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดได้หลายครั้ง)

2. ลูกค้านิติบุคคลสามารถดาวน์โหลดได้ไม่เกิน 12 เดือนต่อการดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดได้หลายครั้ง)

3. ใบกำกับภาษี ณ วันปัจจุบัน จะสามารถดาวน์โหลดได้เองบนหน้าเว็บไซต์ใน 2 วันถัดไป เช่น ทำธุรกรรมวันที่ 1 จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารใบกำกับภาษีได้เองในวันที่ 3

4. สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมซื้อ/ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถใช้เครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit) หักลบได้ทั้งจำนวน และในวันนั้น ๆ ไม่ได้ทำธุรกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม จะไม่มีการออกใบกำกับภาษีสำหรับการทำธุรกรรมในวันดังกล่าว

5. ไม่สามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีในวันที่ไม่มีการทำธุรกรรมได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว