ค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญ Cryptocurrency

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:00 PM

บิทคับมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมในระบบ Blockchain ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญของทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเพื่อให้สอดคล้องกันกับบนระบบ Blockchain และเพื่อให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากค่าธรรมเนียมในระบบ Blockchain มีการลดลงหรือปรับเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะมีการปรับค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญในเวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน), 16.00 น., 21.00 น. และ 00:00 น. (เที่ยงคืน) ตามเวลาประเทศไทยของทุกวัน (ถ้ามี)

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญแต่ละสกุลได้ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว