บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ GLM เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ GLM ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ GLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่             4 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา    10:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง               15:40 น. (เวลาประเทศไทย)


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง