สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08:15 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดระบบฝากและถอนเพื่อรองรับการอัปเกรดระบบของเครือข่าย Zilliqa (ZIL) ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบฝากและถอนเหรียญ ZIL เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 4 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ