ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ MANA ชั่วคราวในวันที่ 22/07/2564 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 03:32 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ MANA เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ MANA ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ MANA ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           22 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  10:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       16:45 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว