ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ ALPHA ชั่วคราวในวันที่ 03/09/2564 ตั้งแต่เวลา 06:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 02:40 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Alpha Finance Lab (ALPHA) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ ALPHA ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ ALPHA ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 3 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 06:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง             11:20 น. (เวลาประเทศไทย)


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว