การตรวจสอบปัญหาไม่ได้รับ SMS OTP เบื้องต้น

แก้ไขเมื่อ Tue, 07 May 2024 เมื่อ 01:04 PM

หากท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศอื่น ๆ ที่รองรับฟังก์ชัน SMS OTP ได้ ที่นี่ โดยบทความดังกล่าวจะช่วยให้ท่านตรวจสอบว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่รองรับฟังก์ชันนี้หรือไม่


ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่รองรับฟังก์ชันนี้ แต่ไม่ได้รับรหัส OTP ผ่านทาง SMS สำหรับการใช้งานต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดังนี้

1. ตรวจสอบกล่องข้อความ SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบัญชีบิทคับของท่าน


บนเว็บไซต์

บนแอปพลิเคชัน

006_Enable-OTP_Step03_copy.png006_Enable-OTP_Step01.png2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับข้อความที่เบอร์ของท่าน อาจเป็นเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานในปัจจุบันของท่านไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีบิทคับ

  • หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่


3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านเคยใช้บริการบล็อก SMS ของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านหรือไม่ 

  • ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อตรวจสอบสถานะการบล็อก SMS และยกเลิกบริการดังกล่าวหากมีการเปิดใช้งานไว้ด้วยการกด *137 และโทรออก


4. หากท่านยังไม่ได้รับ SMS OTP หลังตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนหน้าทั้งหมดแล้ว ให้ลองทำรายการใหม่ โดยคลิก “ขอรหัส OTP” ใหม่อีกครั้ง หากยังพบปัญหาไม่ได้รับ SMS OTP โปรดติดต่อ Bitkub Support และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำรายการ
  2. พื้นที่ใช้งาน และประเภท/เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ของท่าน (Android หรือ iOS)
  3. ระบุเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้งาน (True / AIS / Dtac)
  4. รายละเอียดของปัญหาการใช้งานที่พบ
  5. วีดีโอที่บันทึกภาพหน้าจอขณะพบปัญหาการใช้งานดังกล่าว (ถ้ามี)

 

ตัวอย่าง SMS จากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

ในกรณีที่ท่านกดขอรับข้อความสำหรับ SMS OTP ท่านจะได้รับข้อความจากระบบของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดระมัดระวังในการให้ข้อมูลของท่าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราจะไม่ขอรหัส OTP ของท่านในทุกกรณี โดยหากท่านพบข้อความที่ขอรหัส OTP ของท่าน โปรดระวังในการให้ข้อมูลเนื่องจากอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ ตัวอย่างข้อความจากบิทคับจะมีคำเตือนเมื่อท่านกดขอ OTP จากโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ ดังนี้

 

Image_from_iOS__1_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว