แถบเครื่องมือบนหน้ากระดานเทรดของบิทคับ (Drawing Tool)

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 09:00 PM

เมื่อท่านเข้าสู่หน้ากระดานเทรดของบิทคับ ท่านจะเห็นเมนูด้านซ้ายบนบริเวณหน้ากราฟ ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการวาด หรือ Drawing Tools ต่าง ๆ บนกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาด หรือรูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายเครื่องมือที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด ดังนี้

1.png

 

1. กลุ่มเครื่องมือชี้ตำแหน่ง สำหรับชี้เพื่ออ่านค่าต่าง ๆ บนกราฟ มีทั้งหมด 4 แบบ

2.png

 

2. กลุ่มเครื่องมือสำหรับสร้าง Trend Line สำหรับใช้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคา มีทั้งหมด 13 แบบ

3.png

 

3. กลุ่มเครื่องมือสำหรับสร้าง Fibonacci และ Pitchfork ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขาย มีทั้งหมด 19 แบบ
4.png

4. กลุ่มเครื่องมือ Brush และ Polygon ใช้สำหรับวาดรูปทรงต่าง ๆ ลงบนกราฟ มีทั้งหมด 9 แบบ
5.png


5. กลุ่มเครื่องมือ Text ใช้สำหรับใส่ข้อความและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงบนกราฟ มีทั้งหมด 12 แบบ
6.png

6. กลุ่มเครื่องมือ Pattern ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด รวมถึงจุดเข้าซื้อหรือขาย มีทั้งหมด 14 แบบ
7.png

7. กลุ่มเครื่องมือ Forecast: ใช้สำหรับสร้าง Pattern หรือวาดเส้นคาดการณ์ราคาและทิศทางของกราฟในอนาคต มีทั้งหมด 9 แบบ
8.png

8. กลุ่มเครื่องมือ Icon: ใช้ในการใส่สัญลักษณ์ (emoji) ต่าง ๆ ลงบนกราฟ

9. เครื่องมือ Measure: ใช้ในการวัดค่า Change, %Change, จำนวนแท่งเทียน และ จำนวนวัน

10. เครื่องมือ Zoom In: ใช้ในการขยายส่วนที่ต้องการในกราฟเพื่อดูโดยละเอียด

11. เครื่องมือ Magnet: เมื่อกดปุ่มนี้และใช้ Drawing Tool ต่าง ๆ จะทำให้สามารถวาง Pattern และตีเส้นได้ใกล้เคียงกับราคาบนกราฟได้โดยอัตโนมัติ

12. เครื่องมือ Stay in Drawing: เมื่อกดปุ่มนี้และใช้ Drawing Tool ต่าง ๆ จะทำให้สามารถตีเส้นด้วยเครื่องมือ Drawing Tool นั้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

13. เครื่องมือ Lock All Drawing: ใช้ในการล็อกให้ Drawing Tool ต่าง ๆ ที่ใส่ลงไปให้ไม่สามารถขยับได้

14. เครื่องมือ Hide All Drawing: ใช้ในการซ่อน Drawing Tool ทั้งหมดที่วาดในกราฟ

15. เครื่องมือ Remove Drawing Tool: ใช้ในการลบ Drawing Tool ทั้งหมดที่วาดในกราฟ

9.png

รูปตัวอย่างแสดงแถบเครื่องมือในข้อ 8-15

 

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการบิทคับ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว