บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Curve DAO Token (CRV)  เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ CRV ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ CRV ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           13 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา  09:40 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง              00:15 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 14 กันยายน 2564


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง