บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ USDT (ERC-20) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ USDT (ERC-20) ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ USDT (ERC-20) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           6 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา  13:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา      14:45 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง