การขอปลด 2FA สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัท / นิติบุคคล (KYB)

แก้ไขเมื่อ Thu, 28 Mar 2024 เมื่อ 01:23 PM

ในกรณีที่โทรศัพท์ของท่านสูญหาย ใช้การไม่ได้ หรือลบแอปพลิเคชัน Google Authenticator ออกจากเครื่อง ท่านจะไม่สามารถปิดระบบ 2-Factor Authentication (2FA) ในหน้าผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเอง หากท่านต้องการปิดการใช้งาน 2FA ท่านสามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้
 
ส่งเอกสารมติที่ประชุม โดยเอกสารต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
  • ระบุข้อความ “ขอทำการปลด 2FA กับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด”
  • ระบุอีเมลที่ต้องการปลด 2FA (ต้องเป็นอีเมลนิติบุคคลที่ใช้ทำการสมัครสมาชิก)
  • ระบุชื่อบริษัทบนเอกสาร
  • ลงวันที่ปัจจุบันลงบนเอกสาร
  • ลงนามตามเงื่อนไขบริษัท
  • ลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 
โปรดส่งคำขอปลด 2FA พร้อมเอกสารดังกล่าวไปที่ [email protected] ด้วยอีเมลที่ใช้สมัครบัญชีนิติบุคคลของท่านกับบิทคับ ทางเราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3-5 วัน หลังได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน


* หากมีการเข้ารหัสไฟล์ โปรดแจ้งรหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ดังกล่าว โดยอาจส่งอีเมลแยกฉบับกับเอกสารเพื่อความปลอดภัย และโปรดตรวจสอบให้มั่นใจก่อนส่ง ว่าอีเมลผู้รับเป็นอีเมลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จริง (ลงท้ายด้วย @bitkub.com เท่านั้น) 
** สำหรับลูกค้าทั่วไป (ที่ไม่ใช่ลูกค้าบริษัทหรือนิติบุคคล) โปรดศึกษารายละเอียดสำหรับการขอปลด 2FA ที่นี่**

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว