บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Tether (USDT) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ Tether (USDT) ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ Tether (USDT) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           8 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  08:50 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา      10:20 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง