บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ IOSToken (IOST) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ IOSToken (IOST) ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ IOSToken (IOST) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           15 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  08:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       16:45 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง