บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ YFI เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ YFI ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ YFI ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           11 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  06:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       ไม่มีกำหนด

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง