ระบบถอนเหรียญ IOST เเละ DOGE เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26/07/2564 เวลา 18:20 น.(เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 02:41 PM

สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:10 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล IOST ชั่วคราว เเละเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:50 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล DOGE ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ IOST เเละ DOGE เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 18:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว